zastupitelstvo


starosta:
Vladimír Pecka
724 181 047

místostarosta:
Ing. Josef Blatský
602 235 726

předseda kontrolního výboru:
Pavel Opatrný

předseda finančního výboru:
Ing. Jitka Uhlíková

členové zastupitelstva:
František Blatský
Roman Matásek
Marta Ratajová© 2010 Obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!