úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Opatření obecné povahy - bobr evropský 28. 11. 2019 15. 12. 2019 Jihočeský kraj dokument
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Libětice 10. 12. 2019 27. 11. 2019 11. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Návrh rozpočtu SOS 2020 20. 11. 2019 5. 12. 2019 Svazek obcí Strakonicka dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 6-2019 13. 11. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Upozornění - odstraňování a ořez dřevin 13. 11. 2019 31. 12. 2019 E.ON dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020-2023 6. 11. 2019 31. 12. 2019 Svazek měst a obcí okresu Strakonice dokument
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 2. 10. 2019 20. 11. 2019 Jihočeský kraj dokument
Nabídka pomoci při obnově lesních porostů 25. 9. 2019 15. 10. 2019 Jihočeský kraj dokument
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2020 17. 9. 2019 31. 12. 2019 SMOOS dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 5-2019 11. 9. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování 4. 9. 2019 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství dokument
Pozvánka na setkání zastupitelstva obce Libětice 23. 8. 2019 15. 8. 2019 24. 8. 2019 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 4-2019 10. 7. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Libětice 7.2019 27. 6. 2019 19. 7. 2019 Obec Libětice dokument
Zveřejnění záměru na směnu pozemků 19. 6. 2019 10. 7. 2019 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 3-2019 19. 6. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Závěrečný účet SMOOS za rok 2018 19. 6. 2019 31. 12. 2019 SMOOS dokument
Závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Libětice 19. 6. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Návrh závěrečného účtu SMOOS 2018 včetně zprávy auditora 24. 5. 2019 31. 12. 2019 SMOOS dokument
Návrh závěrečného účtu SOS za rok 2018 15. 5. 2019 31. 12. 2019 Svazek Obcí Strakonicka dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Libětice 14. 5. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Změna č. 1 územního plánu Libětice – veřejné projednání 26. 4. 2019 5. 6. 2019 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 2-2019 17. 4. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Zpráva o uplatňování územního plánu Libětice 2019 2. 4. 2019 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření obce Libětice 1-2019 28. 2. 2019 31. 12. 2019 Obec Libětice dokument
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Libětice za uplynulé období 19. 2. 2019 Obec Libětice dokument
Informace k dani z nemovitých věcí 2019 16. 1. 2019 30. 6. 2019 Finanční úřad pro Jihočeský kraj dokument
Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 9. 1. 2019 31. 12. 2019 SMOOS dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2019 9. 1. 2019 31. 12. 2019 Obecní úřad Libětice dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Libětice pdf
Rozpočtový výhled obce Libětice na období 2017 - 2020 pdf
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v Liběticích pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Informace pro chovatele pdf
Obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 Obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!