úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Rozpočtové opatření č. 7-2018 10. 11. 2018 31. 12. 2018 Obecní úřad Libětice dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Rozpočtové opatření 6-2018 pdf
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce pdf
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Libětice pdf
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pdf
Rozpočtové opatření 5-2018 pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9. 8. 2018 pdf
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 pdf
Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2017 pdf
Rozpočtové opatření 4-2018 pdf
Příloha k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období Libětice pdf
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období Libětice pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2017 pdf
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2017 pdf
Rozpočtové opatření 3-2018 pdf
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 pdf
Plnění rozpočtu obce Libětice za rok 2017 pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Libětice pdf
Libětice sběrný den odpadů pdf
Rozpočtové opatření 2-2018 pdf
Oznámení o provádění ochrany rostlin proti škodlivým organismům pdf
Souhrnná zpráva - Závěrečný účet 2017 Svazku obcí Strakonicka pdf
Rozpočtové opatření 1-2018 pdf
Rozpočet obce Libětic na rok 2018 pdf
Rozpočtové opatření č. 9 2017 pdf
Informace k dani z nemovitých věcí pdf
Rozpočtové opatření č. 8 2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 7 2017 pdf
Odstraňování a ořez dřevin pdf
Rozpočtové opatření č. 6 2017 pdf
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v Liběticích pdf
Svazek měst a obcí okresu Strakonice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021 pdf
Svazek měst a obcí okresu Strakonice - návrh rozpočtu na rok 2018 pdf
Informace k rozpočtům a závěrečným účtům Svazku obcí Strakonicka pdf
Rozpočtové opatření č. 5 2017 pdf
Rozpočtový výhled obce Libětice na období 2017 - 2020 pdf
Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2016 pdf
Závěrečný účet Svazku obcí Strakonicka za rok 2016 pdf
Závěrečný účet obce Libětice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pdf
Rozpočtové opatření č. 4 2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 3 2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 2 2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 1 2017 pdf
Rozpočet obce Libětice na rok 2017 pdf
Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017 pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Podpořeno z Fondu solidarity EU Náprava povodňových škod, červen 2013 pdf
Informace pro chovatele pdf
Obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 Obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!