úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Libětice za uplynulé období 19. 2. 2019 Obec Libětice dokument
Pozvánka na jednání zastupitelstva 18. 2. 2019 6. 2. 2019 19. 2. 2019 Obec Libětice dokument
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13. 2. 2019 30. 1. 2019 14. 2. 2019 E.ON Distribuce a.s. dokument
Informace k dani z nemovitých věcí 2019 16. 1. 2019 30. 6. 2019 Finanční úřad pro Jihočeský kraj dokument
Schválený rozpočet SMOOS na rok 2019 9. 1. 2019 31. 12. 2019 SMOOS dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2019 9. 1. 2019 31. 12. 2019 Obecní úřad Libětice dokument
Pozvánka na jednání zastupitelstva 8. 1. 2019 1. 1. 2019 9. 1. 2019 Obecní úřad Libětice dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Libětice pdf
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v Liběticích pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Podpořeno z Fondu solidarity EU Náprava povodňových škod, červen 2013 pdf
Informace pro chovatele pdf
Obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 Obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!