úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25. 6. 2021 16. 6. 2021 26. 6. 2021 Obec Libětice dokument
Zasedání zastupitelstva JČK 24. 6. 2021 14. 6. 2021 25. 6. 2021 Jihočeský kraj dokument
Návrh závěrečného účtu Obce Libětice za rok 2020 24. 5. 2021 15. 6. 2021 Obec Libětice dokument
Účetní závěrka SOS 2020 12. 5. 2021 30. 6. 2021 SOS dokument
Rozpočtové opatření 4/2021 5. 5. 2021 31. 12. 2021 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 3/2021 31. 3. 2021 31. 12. 2021 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 2/2021 16. 2. 2021 31. 12. 2021 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 1/2021 22. 1. 2021 31. 12. 2021 Obec Libětice dokument
Podpora z rozpočtu Jihočeského kraje 13. 1. 2021 Obec Libětice dokument
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 11. 1. 2021 31. 12. 2021 SMOOS dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2021 11. 1. 2021 31. 12. 2021 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočet SOS 2021 21. 12. 2020 31. 12. 2021 SOS dokument
živá krajina 23. 11. 2020 dokument
výzva vlastníkům nemovitostí 24. 9. 2020 e.on dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - hospodaření v lesích 7.2020 29. 7. 2020 31. 12. 2022 MZE dokument
Schválený závěrečný účet Libětice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 10. 7. 2020 31. 12. 2021 obec Libětice dokument
Schválená účetní závěrka 2019 Svazku obcí Strakonicka 27. 5. 2020 30. 6. 2021 Svazek obcí Strakonicka dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - hospodaření v lesích 9. 4. 2020 31.12.2022 MZE dokument
Nabídka roušek pro občany Libětic obec Libětice dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na období 2020 - 2024 25. 2. 2020 31. 12. 2024 obec Libětice dokument
Vypouštění odpadních vod - upozornění 29. 1. 2020 MěÚ Strakonice dokument
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování 4. 9. 2019 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Informace pro chovatele pdf
obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!