úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 2. 10. 2023 12. 9. 2023 3. 10. 2023 eg.d dokument
Rozpočtové opatření 7-2023 11. 7. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 6-2023 6. 6. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
schválený závěrečný účet 2022 28. 6. 2023 31. 7. 2024 Obec Libětice dokument
Svazek obcí Strakonicka - Závěrečný účet za rok 2022 16. 6. 2023 30. 6. 2024 SOS dokument
Svazek obcí Strakonicka - Účetní závěrka za rok 2022 15. 6. 2023 30. 6. 2024 SOS dokument
Rozpočtové opatření 5-2023 10. 5. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 4-2023 12. 4. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 3-2023 14. 3. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 2-2023 7. 2. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na 2023-2027 17. 1. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2023 17. 1. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Rozpočtové opatření 1-2023 2. 1. 2023 31. 12. 2023 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočet SOS 2023 20. 12. 2022 31. 12. 2023 SOS dokument
Mimořádná veterinární opatření - chov drůbeže 16. 12. 2022 Státní veterinární správa dokument
podpora z rozpočtu Jihočeského kraje - oprava vodovodu II. etapa 10. 11. 2022 JČK dokument
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 8. 11. 2022 MZe dokument
Schválený závěrečný účet SOS 2021 + zpráva o přezkoumání hospodaření 13. 6. 2022 31. 7. 2023 SOS dokument dokument
Schválený závěrečný účet obce Libětice 2021 + zpráva o přezkoumání hospodaření 13. 6. 2022 31. 7. 2023 Obec Libětice dokument dokument
Návrh závěrečného účtu obce Libětice za rok 2021 2. 5. 2022 Obec Libětice dokument
Obec pomáhá Ukrajině - ubytování 21. 3. 2022 Obec Libětice dokument
Jak správně vytápět 10. 2. 2022 Jihočeský kraj dokument
Nařízení Státní veterinární správy - chov drůbeže 27. 11. 2021 Státní veterinární správa dokument
Podpora z rozpočtu JČK - oprava vodovodu 23. 11. 2021 JČK dokument
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o úhradě vodného ve dvousložkové formě 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Plánované odstávky elektrické energie 12. 8. 2021 egd dokument
Podpora z rozpočtu Jihočeského kraje 13. 1. 2021 Obec Libětice dokument
živá krajina 23. 11. 2020 dokument
výzva vlastníkům nemovitostí 24. 9. 2020 e.on dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na období 2020 - 2024 25. 2. 2020 31. 12. 2024 obec Libětice dokument
Vypouštění odpadních vod - upozornění 29. 1. 2020 MěÚ Strakonice dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Informace pro chovatele pdf
obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!