úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumetu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu 21. 10. 2020 29. 10. 2020 MěÚ Strakonice dokument
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12. 11. 2020 20. 10. 2020 13. 11. 2020 e.on dokument
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 11. 2020 20. 10. 2020 13. 11. 2020 e.on dokument
rozpočtové opatření č. 10-2020 20. 10. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 10. 2020 29. 9. 2020 30. 10. 2020 e.on dokument
výzva vlastníkům nemovitostí 24. 9. 2020 e.on dokument
rozpočtové opatření č. 9-2020 24. 9. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR 9. 9. 2020 11. 10. 2020 obec Libětice dokument
rozpočtové opatření č. 8-2020 2. 9. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Volby 2020 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 14. 8. 2020 12. 10. 2020 Obec Libětice dokument
rozpočtové opatření č. 7-2020 29. 7. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - hospodaření v lesích 7.2020 29. 7. 2020 31. 12. 2022 MZE dokument
Schválený závěrečný účet Libětice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 10. 7. 2020 31. 12. 2021 obec Libětice dokument
Schválený závěrečný účet 2019 Svazku obcí Strakonicka 18. 6. 2020 31. 12. 2020 Svazek obcí Strakonicka dokument
rozpočtové opatření č. 6-2020 7. 6. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Schválená účetní závěrka 2019 Svazku obcí Strakonicka 27. 5. 2020 30. 6. 2021 Svazek obcí Strakonicka dokument
rozpočtové opatření č. 5-2020 9. 5. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - hospodaření v lesích 9. 4. 2020 31.12.2022 MZE dokument
rozpočtové opatření č. 4-2020 6. 4. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Nabídka roušek pro občany Libětic obec Libětice dokument
rozpočtové opatření č. 3-2020 5. 3. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na období 2020 - 2024 25. 2. 2020 31. 12. 2024 obec Libětice dokument
rozpočtové opatření č. 2-2020 3. 2. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
rozpočtové opatření č. 1-2020 29. 1. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Vypouštění odpadních vod - upozornění 29. 1. 2020 MěÚ Strakonice dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2020 22. 1. 2020 31. 12. 2020 obec Libětice dokument
Schválený rozpočet SOS na rok 2020 18. 12. 2019 31. 12. 2020 Svazek obcí Strakonicka dokument
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování 4. 9. 2019 31. 12. 2022 Ministerstvo zemědělství dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Informace pro chovatele pdf
Obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 Obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!