úřední deska


Dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadu v Liběticích, čp. 31, v úředních hodinách
název dokumentu vyvěšeno od vyvěšeno do instituce dokument ke stažení ve formátu pdf
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28. 6. 2024 18. 6. 2024 29. 6. 2024 Obec Libětice dokument
Návrh závěrečného účtu obce Libětice za rok 2023 14. 6. 2024 28. 6. 2024 Obec Libětice dokument
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL 28. 5. 2024 15. 6. 2024 KUJCK dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2023 21. 5. 2024 20. 6. 2024 SMOOS dokument
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023 21. 5. 2024 20. 6. 2024 SMOOS dokument
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 21. 5. 2024 9. 6. 2024 Obec Libětice dokument
Návrh závěrečného účtu SOS za rok 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024 SOS dokument
Daň z nemovitých věcí - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - příloha, leták, leták - složenky 30. 4. 2024 31. 5. 2024 FÚ JČK dokument dokument dokument
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 23. 4. 2024 9. 6. 2024 Obec Libětice dokument
Daň z nemovitých věcí na rok 2024 2. 1. 2024 31. 5. 2024 Obec Libětice dokument
sběrný den odpadů Libětice 30. 5. - 2. 6. 2024 18. 4. 2024 3. 6. 2024 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočet obce Libětice na rok 2024 12. 1. 2024 31. 12. 2024 Obec Libětice dokument
Daň z nemovitých věcí na rok 2024 2. 1. 2024 31. 5. 2024 Obec Libětice dokument
Schválený rozpočet SOS na rok 2024 13. 12. 2023 31. 12. 2024 SOS dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na 2024-2028 10. 12. 2023 31. 12. 2028 Obec Libětice dokument
Podpora z rozpočtu JČK 2023
Výstavba stání pro kontejnery na komunální odpad
23. 11. 2023 JČK dokument
Podpora z rozpočtu JČK 2023
Výměna vodovodu Libětice 2023
6. 11. 2023 JČK dokument
schválený závěrečný účet 2022 28. 6. 2023 31. 7. 2024 Obec Libětice dokument
Svazek obcí Strakonicka - Závěrečný účet za rok 2022 16. 6. 2023 30. 6. 2024 SOS dokument
Svazek obcí Strakonicka - Účetní závěrka za rok 2022 15. 6. 2023 30. 6. 2024 SOS dokument
Mimořádná veterinární opatření - chov drůbeže 16. 12. 2022 Státní veterinární správa dokument
podpora z rozpočtu Jihočeského kraje - oprava vodovodu II. etapa 10. 11. 2022 JČK dokument
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 8. 11. 2022 MZe dokument
Návrh závěrečného účtu obce Libětice za rok 2021 2. 5. 2022 Obec Libětice dokument
Obec pomáhá Ukrajině - ubytování 21. 3. 2022 Obec Libětice dokument
Jak správně vytápět 10. 2. 2022 Jihočeský kraj dokument
Nařízení Státní veterinární správy - chov drůbeže 27. 11. 2021 Státní veterinární správa dokument
Podpora z rozpočtu JČK - oprava vodovodu 23. 11. 2021 JČK dokument
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o úhradě vodného ve dvousložkové formě 21. 11. 2021 Obec Libětice dokument
Plánované odstávky elektrické energie 12. 8. 2021 egd dokument
Podpora z rozpočtu Jihočeského kraje 13. 1. 2021 Obec Libětice dokument
živá krajina 23. 11. 2020 dokument
výzva vlastníkům nemovitostí 24. 9. 2020 e.on dokument
Schválený rozpočtový výhled obce Libětice na období 2020 - 2024 25. 2. 2020 31. 12. 2024 obec Libětice dokument
Vypouštění odpadních vod - upozornění 29. 1. 2020 MěÚ Strakonice dokument

název dokumentudokument
ve formátu pdf
Vyjádření o existenci sítí ZDARMA pdf
Informace pro chovatele pdf
obecně závazná vyhláška obce Libětice o místních poplatcích pdf© 2010 obec Libětice

Valid HTML 4.01! Valid CSS!